PENULISAN

Penulisan jenis tidak berformat
 • Cerita
 • Fakta
 • Autobiografi
 • Gambaran
 • Biografi


Penulisan jenis berformat
 • Temu ramah
 • Catatan
 • Surat kiriman rasmi
 • Ucapan
 • Laporan
 • Berita
 • Surat kiriman tidak rasmi


Ciri - ciri penulisan yang baik
 1. Pendahuluan yang sesuai.
 2. Isi yang mencukupi dan dihuraikan dengan sempurna.
 3. Pembahagian perenggan yang sesuai (satu isi, satu perenggan).
 4. Menggunakan pelbagai kata dan kosa katayang luas serta bertepatan dengan tajuk.
 5. Kelancaran bahasa dan bebas daripda kesalahan penggunaan tatabahasa.
 6. Serta penutup yang sesuai.


Beberapa contoh penulisan atau karangan tidak berformat

Beberapa contoh penulisan atau karangan berformat
Video permainan penulisan atau karangan